Takvårdarna

BRF och företag

Takvårdarna i samarbete med bostadsrätts­föreningar och fastighets­förvaltare

Takvårdarna Mellansverige AB erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare möjligheten att teckna avtal för årlig kontroll och underhåll. Detta för att säkerställa att takbeståndet regelbundet ses över och kontrolleras, vilket garanterar en längre livslängd på taket utan dyra reparationer.

Drönarbild BRF med röda kedjehus

En årlig takkontroll innebär följande:

  • Ockulär takkontroll med stickprov
  • Tömning av hängrännor
  • Byte av spruckna takpannor
  • Borttagning av barr och löv på tak
  • Protokoll av utförd årlig takkontroll
  • Upprättande av åtgärdsplan

Kontakta Takvårdarna för mer information och intresseanmälan

Referenser och bilder

Innan städning av resterna från takrengöring

Städning efter takrengöring

Vi städar varje tak efter utförd takvårdsbehandling. Det innebär att den mossa som hamnat på marken forslas bort från platsen.

Efter städning av resterna från takrengöring

Städning efter takrengöring

Så här ser det ut efter en takrengöring. Mossa och annan påväxt på taken skrapas bort innan takvårdsbehandlingen utförs.

Efter takvård på BRF i Östhammar

Takvårdsbehandling i Östhammar

Takvårdsbehandling på en stor BRF i Östhammar. Bilden visar resultatet direkt efter skrapning. Påväxten försvinner med tiden, vilket gör att taket ljusnar. Arbetet utfördes i juli och augusti 2020.

Före takvård på BRF i Östhammar

Takvårdsbehandling i Östhammar

Takvårdsbehandling på en stor bostadsrättsförening i Östhammar. Ca 6000 kvm där arbetet utfördes under juli och augusti 2020.

Resultat av takvårdsbehandling i Sävja 18 månader senare

Takvårdsbehandling i Sävja

Takvårdsbehandling på en bostadsrättsförening i Sävja, utfört i mars 2019. Bilden visar resultatet 1,5 år efter utförd takbehandling.

Efter takvårdsbehandling i Sävja

Takvårdsbehandling i Sävja

Takvårdsbehandling på en bostadsrättsförening i Sävja, Uppsala. Arbetet utfört i mars 2019. Bilden visar ett garagetak efter skrapning.

Före takvårdsbehandling i Sävja

Takvårdsbehandling i Sävja

Takvårdsbehandling på en bostadsrättsförening i Sävja, Uppsala. Arbetet utfört i mars 2019. Bilden visar ett garagetak före takvårdsbehandlingen.

Före byte av vindskiveplåt

Byte av vindskiveplåt

Byte av vindskiveplåtar på en stor bostadsrättsförening i Stenhagen, Uppsala. Arbetet utfört i mars 2021.

Efter byte av vindskiveplåt

Byte av vindskiveplå

Slutresultat vid byte av vindskiveplåtar på en stor bostadsrättsförening i Stenhagen, Uppsala. Arbetet utfört i mars 2021.